ശ്രദ്ധിക്കുക: ലോക കേരള സഭയുടെ ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഏജന്‍സിയുമായുള്ള pre-bid കൂടിക്കാഴ്ച 19.10.2017 ന് രാവിലെ 11.00 ന് നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ്, തൈക്കാട് ആഫീസില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. താത്പര്യമുള്ള ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.. ലോക കേരള സഭയോടനുബന്ധിച്ച് ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി താത്പര്യമുള്ള ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചുകെള്ളുന്നു.
   
 
INVITATION OF QUOTATIONS FOR HIRING TOURIST TAXI VEHICLES ON CONTRACT BASIS

RFP (Request for Proposal) invited for the transportation arrangements – “Loka Keala Sabha 2018”

Pre-bid meeting on RFP will be held on 19.10.2017 Thursday, 11.00 AM at Norka Roots, Thycaud. Interested parties may attend.

RFP(Request for Proposal) invited for conducting Loka Kerala Sabha

Recruitment of Manpower for NORKA ROOTS: Date and Venue of the Written Tests for candidates who were shortlisted for various vacancies

Date and Syllabus of the Written Tests for candidates who were shortlisted for various vacancies in NORKA-ROOTS

List of candidates shortlisted for further recruitment process who have applied for various posts in NORKA-ROOTS

BSc & GNM NURSING VACANCIES in AL-MOOSA SPECIALIST HOSPITAL, KSA

RESULT OF STAFF NURSES INTERVIEW FOR AL-MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO., HELD ON 07/08/2017 AND 08/08/2017 AT LE-MERIDIEN KOCHI

RESULT OF TECHNICIAN INTERVIEW FOR AL-MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO., HELD ON 07/08/2017 AT LE-MERIDIEN KOCHI

നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Vacancies in SANAD HOSPITAL, RIYADH, KSA (BSc/GNM Nurses: 2Yr Exp.)

SHORT LIST FOR THE POST OF STAFF NURSE FOR TYPICAL MEDICAL COMPLEX, DURAT ALNAMOTHAJY & DENTAL AND DERMATOLOGY CLINIC COMPLEX (FAMILY CARE HOSPITAL, K S A): SKYPE INTERVIEW ON 05th, 06th & 07th APRIL 2017

LATEST VACANCIES: VISIT JOBSNORKA.GOV.IN

Instructions about carrying the resticted medicines by Indian workers/visitors to UAE

online Voter Registration for NRKs

Returnee Registration

Marriages to Overseas Indians - MOIA Guidance Booklet
 
 
 
 
 
The applicant/ Company of return emigr ants shall
   
submit claims for capital and interest subsidy by registering details here more>>
     
 
     
 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister, Kerala

 
 
 
   
Kerala | NORKA | Norka-Roots | Regional centres | Recognised Associations | Indian Missions | NRK Directory
Home | Contact us | Application Forms | Ente Malayalam Ente Abhimanam | Pravasi Identity Card
All rights reserved © Norka-Roots