നോര്‍ക്ക വകുപ്പ് പ്രോജക്ട് ഫോര്‍ റിട്ടേണ്‍ എമിഗ്രന്‍റസ് പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, കേരള സംസ്ഥാന പ്രവാസി വികസന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (പ്രവാസീസ് ലിമിറ്റഡ്)എന്നിവരുമായി നോര്‍ക്ക-റൂട്ട്സ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുളള വിവരം സസന്തോഷം അിറയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പ ആവശ്യമുളള തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികള്‍ക്ക് നിലവിലുളളവയ്ക്ക് പുറമേ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കൂടി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
   
   
 
 
 
 
The applicant/ Company of return emigr ants shall
   
submit claims for capital and interest subsidy by registering details here more>>
     
 
     
 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister, Kerala

 
 
 
   
Kerala | NORKA | Norka-Roots | Regional centres | Recognised Associations | Indian Missions | NRK Directory
Home | Contact us | Application Forms | Ente Malayalam Ente Abhimanam | Pravasi Identity Card
All rights reserved © Norka-Roots